Zařízení klinické logopedie
Dr. Nedvěda 13
77200 Olomouc

Obor: 
Logoped