tuberkolóza a respirační nemoci
Rokycanova 1756
35601 Sokolov
352308365

Obor: 
Plicní lékař