Dětská poradna
Dědina 10
69143 Hlohovec

Obor: 
Praktický lékař pro děti a dorost