Neurochirurgie FN Královské Vinohrady a 3. LF UK
Šrobárova 50
10034 Praha 10
,
http://www.facebook.com/Neurochirurgie.Praha

Obor: 
Urolog