Odborný lékař oftalmologie
Velké Novosady 8
75002 Přerov
581274215

Obor: 
Oční