tuberkolóza a respirační nemoci
Zahradníkova 2/8
61141 Brno
541240746

Obor: 
Plicní lékař