Sexuologický ústav VFN a 1. LF UK
Apolinářská 4
12000 Praha
,
http://sex.lf1.cuni.cz/

Obor: 
Sexuolog