abdominální ultrasonografie, diabetologie, interní lékařství
Kuchařovická 11
66902 Znojmo
515242596

Obor: 
Diabetolog