Praktický lékař gynekolog+gyn.dětský
(zdravotní středisko) č.d. 321
51243 Jablonec nad Jizerou
, 481543943

Obor: 
Gynekolog