Chirurgická ambulance
Žižkova 291
28201 Český Brod
321620021
http://www.lecba.cz/

Obor: 
Chirurg