abdominální ultrasonografie, interní lékařství, vnitřní lékařství
Kuchařovická 11
66902 Znojmo
515242595

Obor: 
Internista