Stomatolog MUDr. Hostička Lubor pracuje v zdravotnickém zařízení Fakultní nemocnice Plzeň v obci Plzeň. Člen České stomatologické komory od 15. května 1997.Dosažené vysokoškolské vzdělání: LF UK Plzeň, ČR.Dosažené specializační v
FN Plzeň

Obor: 
Stomatolog