Dětská poradna
č.d. 67
58841 Jihlavou

Obor: 
Praktický lékař pro děti a dorost