Dětská poradna
č.d. 14
37335 Horní Stropnice
724077641

Obor: 
Praktický lékař