interní lékařství, tuberkolóza a respirační nemoci
Blatenská 311
34101 Horažďovice
376512223

Obor: 
Plicní lékař