Dětská poradna
č.d. 150
67140 Tavíkovice

Obor: 
Praktický lékař pro děti a dorost