Dětská poradna
č.d. 45
76345 Doubravy
577991077

Obor: 
Praktický lékař pro děti a dorost