Provozuji psychiatrickou ambulanci.
M. R. Štefánika 3
78701 umperk
583311321

Obor: 
Psychiatr