Dětská poradna
č.d. 224
67169 Hevlín

Obor: 
Praktický lékař pro děti a dorost