tuberkolóza a respirační nemoci, tuberkulóza a respirační nemoci, všeobecné lékařství
Palackého 5/720
11592 Praha 1
, 224947711

Obor: 
Plicní lékař