Dětská poradna
č.d. 46
69124 Přibice

Obor: 
Praktický lékař pro děti a dorost