Dětská poradna
č.d. 140
69127 Popice

Obor: 
Praktický lékař pro děti a dorost