Stomatolog MUDr. Texelová Alexandra pracuje v zdravotnickém zařízení MUDr. Hálová Soňa v obci Plzeň. Člen České stomatologické komory od 22. září 1991.Dosažené vysokoškolské vzdělání: LF UK Plzeň, ČR.Dosažené celoživotní vzděČechova 44
30100 Plzeň

Obor: 
Stomatolog