abdominální ultrasonografie, endokrinologie, interní lékařství, vnitřní lékařství
Roškotova 2/1717
14044 Praha 4
234105215

Obor: 
Endokrinolog