Ordborný lékař chirurg
Husovo náměstí 27
51251 Lomnice nad Popelkou
481672118

Obor: 
Chirurg