MUDr. Piatkovská s.r.o.,PL dosp.,ortop
Čs. armády 66/89
71500 Ostrava
596231331

Obor: 
Praktický lékař