Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Chirurgická klinika FTNsP a 1. LF UK
Vídeňská 800
14059 Praha

http://www.ftn.cz

Obor: 
Chirurg