abdominální ultrasonografie, interní lékařství
U Nemocnice 380/III
75655 Jindřichův Hradec III
384326597

Obor: 
Internista