Dětská poradna
č.d. 118
76325 Vysoké Pole
577350168

Obor: 
Praktický lékař pro děti a dorost