interní lékařství, tuberkolóza a respirační nemoci
Sovětská 912
68501 Bučovice

Obor: 
Internista