tuberkolóza a respirační nemoci
Msgr. B. Staška 76
34401 Domažlice
379778752

Obor: 
Plicní lékař