Provoz psychiatrická ambulance.
Myslbekova 4
36001 Karlovy Vary
353235213
http://www.tjloko-plzen.cz

Obor: 
Psychiatr