Ortopedická klinika 1. LF a FN Motol
V Úvalu 84, Fakultní nemocnice v Motole
15006 Praha5

http://www.fnmotol.cz/ortopedicka-klinika-uk-1-lf

Obor: 
Ortoped