pneumologie a ftizeologie, tuberkolóza a respirační nemoci
Budovatelů 6
75002 Přerov
581202433

Obor: 
Plicní lékař