Odborný lékař pro chirurgii
Sovětská 917
68501 Bučovice

Obor: 
Chirurg