Praktický lékař gynekolog
Masarykovo náměstí 12
75103 Brodek u Přerova
581741528

Obor: 
Gynekolog