alergologie a klinická imunologie, interní lékařství, tuberkolóza a respirační nemoci
Šafaříkova 3185
39002 Tábor
381252432

Obor: 
Alergolog