Svatoplula Čecha 2
61200 Brno

Obor: 
Praktický lékař pro děti a dorost