Praktický lékař pro dospělé
Tovární 185
69183 Drnholec

Obor: 
Praktický lékař