abdominální ultrasonografie, esofagogastroduodenoskopie, interní lékařství, kardiologie, vnitřní lékařství
Alešova 1/591
73581 Bohumín
605711404

Obor: 
Kardiolog