Dětská poradna
č.d. 92
67107 Uherčice

Obor: 
Praktický lékař pro děti a dorost