interní lékařství, tuberkolóza a respirační nemoci
Na Slupi 6
12800 Praha 2
221969342

Obor: 
Plicní lékař