Gynekologicko-porodnická klinika UK 2.LF, Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
5 Praha
,
http://http://www.fnmotol.cz

Obor: 
Gynekolog