Obvodní zdravot. středisko pro dospělé
Dr. Marodyho 21/460
19600 Praha-Čakovice
283931419

Obor: 
Praktický lékař