abdominální ultrasonografie, diabetologie, esofagogastroduodenoskopie, interní lékařství, umělá výživa a metabolická péče
Dobrovského 2915
58001 Havlíčkův Brod
, 602573007

Obor: 
Internista