Stomatolog MUDr. Doležalová Jitka pracuje v zdravotnickém zařízení MUDr. Doležalová Jitka v obci Jihlava. Člen České stomatologické komory od 22. září 1991.Dosažené vysokoškolské vzdělání: LF UJEP Brno, ČR.Dosažené celoživotní vVrchlického 57
Jihlava

Obor: 
Stomatolog