Thomayerova nemocnice
Praha 4 - Krč

Obor: 
Urolog