Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK
Ke Karlovu 2
12109 Praha

Obor: 
Ostatní