Fakultní nemocnice Na Bulovce, gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
Budínova 2
18081 Praha
,
http://http://www.fnb.cz

Obor: 
Gynekolog