interní lékařství, pneumologie a ftizeologie, tuberkolóza a respirační nemoci
Nám. SNP 4
70030 Ostrava
595685485

Obor: 
Internista